Telefon: 02324847807

Faaliyet Detay

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

EN TEMEL BİLGİLENDİRME OLARAK CEZA HUKUKU; SUÇ ve CEZA kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukukumuz, Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsar. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları kapsar

Hukuk Büromuzda mevcut kıdemli avukatlarımızın tamamı bu alanda uzmanlık göstermektedir.